Aanmelden

Stichting getITfree heeft ervoor gekozen om maatschappelijke organisaties te betrekken bij de aanmelding voor een computersysteem. Stichting getITfree doet zelf geen inkomsten check. We vragen niet naar financiële gegevens. We vertrouwen daarbij op de kennis van de maatschappelijke organisaties, die veelal de contacten hebben met onze doelgroep. 

We werken daarbij samen met een aantal maatschappelijke organisaties. Meer informatie over deze organisaties.

Bent u een non-profit organisatie en heeft u voor uw organisatie of uw vrijwilligers apparatuur nodig? We ondersteunen dit op individuele basis. Het contact dient via uw eigen bestuur te lopen, indien mogelijk zal getITfree uw organisatie graag ondersteunen. Het hieronder genoemde aanvraagformulier kan hiervoor tevens gebruikt worden.

Ik ben een medewerker van een organisatie en ik wil iemand aanmelden. 

U kunt iemand aanmelden via het aanmeldformulier dat binnen uw organisatie bekent is. Bent u een nieuwe organisatie of heeft u vragen over onze aanmeldingsprocedure, neem dan contact op via het bij u bekende telefoonnummer en e-mail adres. 

Bestaande organisaties kunnen aanmeldingen indienen, via een digitaal ingevuld aanmeldingsformulier.
Klink hieronder:
Formulier downloaden

Graag deze digitaal in te leveren (dus niet handgeschreven/gescand) en deze via e-mail naar ons te sturen.

Beoordeling financiële situatie en indienen van een nieuwe aanvraag

getITfree laat de sociale organisaties de financiële beoordeling uitvoeren. Wij zijn van mening dat dit geen taak is voor ons. 

Om in aanmerking te komen hanteren we geen harde inkomenseisen. Grofweg komt het er op neer dat iemand niet zelf in het bezit is van een computer en zelf/ via het netwerk/ andere regelingen geen computer betaald en/of geregeld kan worden. Het is raadzaam om andere regelingen, via school en/of gemeente te raadplegen, alvorens bij getITfree een aanvraag in te dienen. Dit omdat dergelijke regelingen soms in een nieuwe computer of laptop voorzien, daar wij tweedehandse producten uitleveren. Indien een regeling gepaard gaat met een nieuwe schuldenlast, dan is het raadzaam ons te benaderen.

Beoordeling toewijzing van computers/laptops/tablets

Nadat u de (financiële) beoordeling vooraf aan de aanmelding heeft gemaakt en de aanmelding in de vorm van een ingevuld aanmeldingsformulier heeft verstuurd, beoordeeld getITfree de aanvraag voor uitgifte. De datum van binnenkomst is hierbij leidend indien er sprake is van een wachtlijst.

getITfree beoordeelt de aanvraag aan de hand van onze toewijzingseisen en de beschikbaarheid van materialen. De beslissing van onze vrijwilligers is leidend. We beoordelen de aanvraag en toewijzing van een apparaat door middel van een stroomdiagram. Het stroomdiagram kunt u hieronder inzien/downloaden, klik op de onderstaande link:
getITfree stroomdiagram

Het is hierbij goed te weten, dat voor laptops (aantoonbare) studie-eisen kunnen gelden (zie stroomdiagram).