Aanmelden

Stichting getITfree heeft ervoor gekozen om maatschappelijke organisaties te betrekken bij de aanmelding voor een computersysteem. Stichting getITfree doet zelf geen inkomsten check. We vragen niet naar financiële gegevens. We vertrouwen daarbij op de kennis van de maatschappelijke organisaties, die veelal reeds contacten hebben met onze doelgroep. 

We werken daarbij samen met een aantal maatschappelijke organisaties. Meer informatie over een aantal van deze organisaties. 
 

Het is niet mogelijk om uzelf als individu aan te melden, of als individu iemand anders aan te melden. Om aangemeld te worden moet u contact opnemen met één van de maatschappelijke organisaties die actief zijn in de regio.

 

 


 

Aanmelding van non-profit

Bent u een non-profit organisatie en heeft u voor uw organisatie of uw vrijwilligers apparatuur nodig? We ondersteunen dit op individuele basis. Het contact dient via uw eigen bestuur te lopen, indien mogelijk zal getITfree uw organisatie graag ondersteunen. Het hieronder genoemde aanvraagformulier kan hiervoor tevens gebruikt worden.


Aanmelding van individuen

 

Ik ben een medewerker van een organisatie en ik wil iemand aanmelden. 

U kunt iemand aanmelden via ons aanmeldformulier. Bent u een nieuwe organisatie of heeft u vragen over onze aanmeldingsprocedure, neem dan contact op. 

Wilt u iemand aanmelden, dat kan alleen via een digitaal ingevuld aanmeldingsformulier.
Klik hieronder:
Aanmeldingsformulier downloaden

Het aanvraagformulier moet digitaal in te leveren (dus niet handgeschreven/gescand of gefotografeerd) en deze via e-mail naar ons te sturen. Neemt u voordat u een aanvraag indient a.u.b. kennis van onderstaande informatie.


Beoordeling financiële situatie en indienen van een nieuwe aanvraag

getITfree laat de sociale organisaties de financiële beoordeling uitvoeren, dit vinden wij geen taak  voor ons.  getITfree zal dus geen financiele gegevens opvragen. Om in aanmerking te komen hanteren we geen harde inkomenseisen.

Iemand kan in aanmerking komen voor een computersysteem indien:

die woonachtig is in regio Twente en omliggende woonplaatsen,
die niet in het bezit is van een voldoende werkzame computer,
deze niet zelf bekostigd worden,
verkregen kan worden via het eigen netwerk en/of andere regelingen.

 


Bestaande regelingen en voorzieningen

Het is raadzaam om andere regelingen/voorzieningen, via school en/of gemeente te raadplegen, alvorens bij getITfree een aanvraag in te dienen. Dergelijke regelingen/voorzieningen voorzien vaak in een nieuwe computer/ laptop. getITfree levert voornamelijk tweedehandse apparatuur uit. Indien een regeling gepaard gaat met een nieuwe schuldenlast, dan is het raadzaam ons te benaderen.


Beoordeling toewijzing van computers/laptops/tablets

Nadat u de (financiële) beoordeling vooraf aan de aanmelding heeft gemaakt en de aanmelding in de vorm van een ingevuld aanmeldingsformulier heeft verstuurd, beoordeeld getITfree de aanvraag voor uitgifte. De datum van binnenkomst is hierbij leidend indien er sprake is van een wachtlijst.
 

Stroomdiagram voor toewijzing

getITfree beoordeelt de aanvraag aan de hand van onze toewijzingseisen en de beschikbaarheid van materialen. De beslissing van onze vrijwilligers is leidend. We beoordelen de aanvraag en toewijzing van een apparaat door middel van een stroomdiagram. Het stroomdiagram kunt u hieronder inzien/downloaden, klik op de onderstaande link:
getITfree stroomdiagram
 

Laptops

Het is hierbij goed te weten, dat voor laptops (aantoonbare) studie-eisen kunnen gelden (zie stroomdiagram).
We bedoelen hiermee, dat u een schrijven van school nodig heeft om in aanmerking te kunnen komen. U doet er verstandig aan om bij een aanvraag voor een laptop, indien er sprake is van schooleisen, deze toe te voegen. Vaak hebben scholen minimale hardware eisen. Denk hierbij aan minimaal ... geheugen, WiFi etc. 
getITfree zal bij de toewijzing van laptops rekening met deze schooleisen, mits deze eisen redelijk zijn (dus geen i7, 32Gb, GTX1080, 1Tb SSD etc). 


Bijzondere wensen

Een uitzondering kunnen we maken, indien er vanwege medische problemen, specifieke wensen/eisen zijn aan de hardware. Denk hierbij aan visus en motoriek problemen. Ook hier geldt dat we afhankelijk zijn van de aanwezige en beschikbare materialen.