Geld doneren


Naast gebruikte apparatuur heeft Stichting getITfree behoefte aan financiele middelen om haar doelstellingen te kunnen verwezelijken. Regelmatig knappen wij apparatuur op uit eigen middelen. Denk hierbij aan het plaatsen van extra geheugen, een SSD, een videokaart etc. 

Doordat Stichting getITfree als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) aangeduid, is het voor sponsoren en particulieren voordelig om aan ons geld te doneren. Een gift aan een ANBI instelling kunt u belastingtechnisch aftrekken. 

U kunt een gift op twee manieren doen: 
  1.  als periodieke gift: U hebt dan vast laten leggen dat u jaarlijks een gift doet aan de instelling.
  2.  als gewone gift: U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften aan de instelling gaat geven.

Voor meer informatie over giften aan onze Stichting kunt u contact opnemen met onze bestuursleden. 
Informatie over de voorwaarden voor een belastingaftrek verwijzen wij u door naar de Belastingdienst

Onze Bankrekening voor donaties is: IBAN: NL92RABO0316425397 
t.n.v. Stichting getITfree
onder vermelding van: donatie