Apparatuur schenken

Stichting getITfree is afhankelijk van bedrijven, organisaties, overheden en particulieren die ons hun oude computers geven, evenals laptops, tablets, smartphones en andere apparatuur die gebruikt kan worden om mee te internetten. Onze vrijwilligers sorteren deze apparatuur. Zij inventariseren wat we nog een nieuw leven kunnen geven en herstellen de apparatuur zo nodig. Ondersteunt u ons doel en wilt u uw apparatuur doneren aan getITfree, neem dan gerust contact met ons op.

 


Inzamelen en sorteren

Ons werk begint pas echt nadat we apparatuur gedoneerd hebben gekregen. We halen de spullen op, regelen vervoer daarvoor en vrijwilligers. We zoeken de materialen uit en bekijken wat geschikt is voor de doelstellingen van getITfree. 

 

We scheiden de stromen van materialen in grofweg drie stromen:

1. Materialen die direct geschikt zijn, 

2. Materialen deels geschikt zijn en 

3. Restmateriaal en restproducten.

 

Wat direct geschikt is, wordt door onze vrijwilligers en de computerwerkplaats van Mediant klaargemaakt om weggegeven te worden. 

 

Spullen die niet direct te gebruiken zijn, zijn computers, tablets en smartphones met bijvoorbeeld ontbrekende onderdelen of defecten. We inventariseren en beoordelen deze items stuk voor stuk nader. Soms is een apparaat te beschadigd, maar kunnen we onderdelen hergebruiken. Denk  daarbij aan een laptoplader, geheugenbankjes, videokaarten en hardeschijven. 

 

Tot slot hebben we restproducten. Onze vrijwilligers scheiden deze niet meer te gebruiken producten. Een deel van de gescheiden materialen bevatten metalen, zoals koper, ijzer en goud (lage percentages). Regelmatig brengen we deze weg en krijgen daarvoor vaak een bedrag dat we weer kunnen gebruiken voor de doelstellingen van de Stichting getITfree. Het merendeel van de goederen proberen we echter her te gebruiken.

 


Herstel en updaten

Bij het herstellen van computers werkt stichting getITfree voornamelijk met vrijwilligers. Onze vrijwilligers gebruiken de beschikbare onderdelen voor het maken van nieuwe computersystemen. Tevens proberen we laptops en smartphones te repareren.

 

Alle toestellen, computers en laptops worden schoongemaakt en daarna opnieuw geïnstalleerd. Bij oude Windows XP of Vista computers wordt hierop Linux geinstalleerd. Systemen waar een recente Mac of Microsoft Windows  7, 8 of 10 licentie op staat, worden geüpdatet naar de meest moderne versie. Waardoor de nieuwe gebruikers van de computersystemen een veilige omgeving hebben om mee het internet op te gaan.

 

Onze vrijwilligers kijken per computersysteem welk besturingssysteem het meest geschikt is. De gebruikers ontvangen een systeem met een vooraf opnieuw geïnstalleerd besturingssysteem. 

 

gebruik van open source software en officiële licenties

Stichting getITfree gebruikt enkel open source software en officiële Windows licenties (voor zover beschikbaar). 
getITfree is een voorstander van het gebruiken van open source software.

We gebruiken vooral Linux Mint voor oudere computers. Dit is een open source besturingssysteem, waardoor ook oudere computersystemen nog relatief snel en veilig te gebruiken zijn. 


Meer informatie over Linux Mint open source software.

Daarnaast installeren we de volgende open source software op de systemen:
libre office
firefox webbrowser

Ook apparatuur schenken?

Indien u ook apparatuur wilt schenken, dan kan u contact opnemen met: aanvraag@getitfree.nl
U kunt de apparatuur langs brengen, op afspraak bij een van onze locaties in Hengelo.