Bestuur

Het bestuur van Stichting getITfree bestaat uit vier personen en heeft ongeveer vijf keer per jaar een bestuursvergadering. 


Ons bestuur bestaat uit:

 Voorzitter Secretaris  Penningmeester  Bestuurslid 
 Arjan Bijker  Joke Benjamins  Ger Jansen Bert ten Kate

Beloningsbeleid
Het bestuur doet zijn werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt hiervoor, buiten een onkostenvergoeding (voor gemaakte kosten, van bijvoorbeeld gekochte onderdelen en km vergoeding), geen salaris of andere uitkeringen. Dit is tevens statutair vastgelegd in de statuten van onze stichting. Deze statuten zijn eventueel in te zien.

ANBI

​Stichting getITfree is door de Belastingdienst ANBI goedgekeurd. Hiervoor stelt getITfree een aantal gegevens openbaar op deze website.

Mocht u ons willen ondersteunen met een financiële donatie, dan heeft dit ook voor u belastingtechnische voordelen. Uw belastingadviseur kan u hierin mogelijk meer over informeren.

Ons RSIN nummer is 856994984


Financiële verantwoording
In het kader van onze ANBI status en transparantie plaatst Stichting getITfree jaarlijks haar financiële gegevens online. We plaatsen de gegevens van een afgerond boekjaar online in het eerste halve jaar van een nieuw boekjaar. U vindt hierbij tevens een toelichting van het laatste boekjaar. 

Deze zijn hieronder in te zien en te downloaden (door op de onderstaande links te klikken):

Boekjaar 2019
Toelichting Boekjaar 2019

Boekjaar 2018

Boekjaar 2017


Activiteitenverslag
We delen onze vorderingen en activiteiten op social media. Tevens hebben we een activiteitenverslag van het voorgaande jaar. Het activiteitenverslag van 2020 is hieronder te vinden en te downloaden.

activiteitenverslag van 2020


Inkomsten
getITfree verkrijgt haar inkomsten uit fondsen en giften. Diverse organisaties, zoals de Rabobank en Kringloop Borne, ondersteunen ons regelmatig. Kringloop Borne heeft bijvoorbeeld in 2019 en 2020 een jaarlijkse donatie van €500,- gedaan. Daarnaast verkoopt getITfree ingezamelde goederen, die niet geschikt zijn en niet ingezet kunnen worden voor de doelen van de Stichting. Denk hierbij ook aan afgeschreven apparatuur, zoals defecte laptops/computers en kabels, deze verzamelen en brengen deze regelmatig weg. Hiervoor ontvangen we 'oud ijzer' geld. Dergelijke inkomsten zijn terug te vinden in onze financiële overzichten.